අතීත රජවරැ මහා සෑ ඉදිකල අයුරැ සිහිපත් කල

හොරණ සීල සුව අරණ පිංබිමේ බක්කුල මහා සෑයේ මුල්ගල් තැබූ පිංවන්ත මොහොත 2017-05-10

නේත‍්‍රාභිවන්දනා 2017 හොරණ

නේත‍්‍රාභිවන්දනා 2017.02. 18,19,20 දිනයන්හි හොරණ ශීල සුව අරණ ගිලන් භික්ෂු මධ්‍යස්ථානයේ පැවැති පිංකම

කළම්ඹු ටෙලිවිෂන් අපට වසර දෙකයි

කළම්ඹු ටෙලිවිෂන් අපට වසර දෙකක් පිරීම නිමිත්තෙන් සහ 2017 වසර උදාව සැමරීමට සමගාමීව උතුම් සත්කාර වැඩසටහන සජීවීව අලව්ව ශ‍්‍රී පුෂ්පාරාම මහා විහාරස්ථානයේ සිට ගැබිණි මව්වරුන් හට පෝෂණ මළු බෙදා දීම, ආබාධිත අයට රෝදපුටු ලබාදීම සහ පාසල් ළමුන්හට පොත්පත් ලබාදීමේ පුණ්‍යකර්මය

2016.03.26 රුවන් වැලි මහා සෑ පිංකම

2016.02.20-21 හොරණ දික්හේන්පුර ‘‘ශීල සුව අරණ’’ ගිලන් භික්ෂු මධ්‍යස්ථානයේ පැවති ධාතු නමස්කාර පිංකම

2016.01.09 පළමු සංවත්සරය නිමිත්තෙන් අප කල සමාජ සත්කාරය - බණ්ඩාරවෙල